space-design-slider-1
space-design-slider-2

在一切之下却高于一切。

zài yī qiē zhī xià què gāo yú yī qiē 。

您的选择,我们的承诺。

nín de xuǎn zé ,wǒ men de chéng nuò 。

About US

知道我们

TVT体育-TVT体育app-手机版

成立于2015年09月21日 ,注册地位于山东省潍坊市奎文区潍州路519号金宝汽车城新B栋2号,法定代表人为戴璇。经营范围包括销售:汽车 、汽车配件;二手车交易 ;汽车美容;汽车维修;市场营销策划 ;商务信息咨询 。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)潍坊福链汽车销售有限公司具有5处分支机构。

View More

since 1960

space-design-about

合作伙伴

  • space-design-client-logo1
  • space-design-client-logo1
  • space-design-client-logo1
  • space-design-client-logo1
  • space-design-client-logo1
  • space-design-client-logo1
  • space-design-client-logo1
  • space-design-client-logo1
  • space-design-client-logo1
  • space-design-client-logo1

Our Team

公司成员

冯夙元

féng sù yuán

谢瑜爱

xiè yú ài

叶耀祯

yè yào zhēn

潘莹轩

pān yíng xuān


space-design-counter-1

26 k+

用户

space-design-counter-2

700 +

公司项目

space-design-counter-3

200 +

合作伙伴

space-design-counter-4

6 k+

行业经验


友情链接: